INDYWIDUALNA TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Celem terapii jest:

 • rozwijanie autonomii;
 • kreatywności i aktywności;
 • minimalizowania objawów (doprowadzania do pozytywnych zmian w relacji do innych osób i samego siebie);
 • osiąganie celów rozwojowych (kamieni milowych w rozwoju);
 • zdobywanie nowych umiejętności,
 • budowanie poczucia tożsamości i podnoszenie własnej wartości:
 • zwiększenie poczucia sprawczości i zdolności do uczenia się;
 • doprowadzenie do pożądanej zmiany (odejście od stereotypowego i nawykowego myślenia).

Psycholog często zaleca dziecku/młodemu człowiekowi wykonywanie między spotkaniami różnych zadań, dzięki czemu wzbogaca on repertuar umiejętności i eksperymentuje z nowymi zachowaniami. W trakcie spotkań stosowane są różne techniki: rysunek, zabawa, symboliczne odtwarzanie historii życia, praca na wyobrażeniach itd. W terapię dzieci i młodzieży musi być zaangażowana cała rodzina.


OFERTA

 • Konsultacja psychologiczna dzieci i młodzieży 60 zł 60 min
 • Konsultacja psychologiczna dorosłych 100 zł 60 min
 • Badanie psychologiczne dzieci i młodzieży 180 zł 120 min
 • Opinia psychologiczna 100 zł dokument
 • Opinia psychologiczno - logopedyczna 120 zł dokument
 • Terapia psychologiczna dzieci/ dorosłych 60 zł/ 60 min
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 60 zł/60 min