METODA INDYWIDUALNEJ STYMULACJI SŁUCHOWEJ JOHANSENA - IAS

Twórcą metody jest dr Kjeld Johansen - duński
nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.  

Metoda stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.  W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT) . Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych - Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie.

To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (uchu środkowym).  

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pisaniu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

ZALETY METODY:

·     dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka,  

·     odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z zaburzeniami lękowymi, autyzmem, itd,

·     w trakcje stymulacji nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie,

·     niski koszt, w porównaniu z innymi metodami stymulacji słuchowej (np. Metoda Tomatisa).

DIAGNOZA:

Opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej (teście dychotycznym) - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych oraz baterii testów  na lateralizację. Co 4 – 8 tygodni realizowana jest diagnoza kontrolna.

TERAPIA:

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko/ osoba dorosła otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

NA CO WPŁYWA TERAPIA:

·poprawia przetwarzanie słuchowe w ośrodkowym układzie nerwowym

·zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji   na wypowiedziach ustnych,

·umiejętności czytania,

·rozumienie mowy,

·artykulację,

·komunikację,

·samoocenę,

·harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,

·utrzymanie równowagi,

·koordynację ruchów,

·motorykę.

PYTANIA POMOCNICZE, KTÓRE POMOGĄ PODJĄĆ DECYZJĘ, CZY WARTO UMÓWIĆ SIĘ NA DIAGNOZĘ Z DZIECKIEM:  

Po otrzymaniu wielu pozytywnych odpowiedzi należałoby zastanowić się nad przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy proponowanej w terapii Johansena IAS.

1.    Czy występowały lub występują częste  infekcje  ucha i/lub problemy ze słuchem?   

2.    Czy dziecko ma trudności ze słuchaniem przy znacznym  natężeniu odgłosów w  tle?

3.     Czy występują trudności ze zrozumieniem wypowiedzi ustnych jak również z ich prawidłowym rozumieniem, prosi o powtórzenie informacji ?

4.    Kiedy dziecko odpowiada na ustne pytania czy robi to powoli z  dużym wysiłkiem (widać, że się zastanawia)?

5.    Czy występuje nadwrażliwość na głośne dźwięki lub określone tony?                     

6.    Czy zdarza się, że dziecko nie rozumie ustnych wypowiedzi?

7.    Czy dziecko mówi monotonnie, bez wyraźnej intonacji, nie umie utrzymać rytmu podczas mówienia?

8.    Czy u dziecka wystąpiło opóźnienie rozwoju mowy lub zasób wyrazów i znajomość gramatyki jest uboga?

9.    Czy dziecko jest  lub było poddawane terapii mowy?

10. Czy dziecko ma problemy w uczeniu się/ zachowaniu w  przedszkolu / szkole?

DLA KOGO TERAPIA METODĄ JOHANSENA:

Indywidualna Symulacja Słuchu dr K. Johansena IAS dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu.

Pracujemy z:

·         małymi dziećmi ( od 3 r. ż),

·         z opóźnionym rozwojem mowy,

·         z dysleksją,

·         z ADHD,

·         z zaburzeniami koncentracji,

·         z zaburzeniami uwagi słuchowej,

·         z zaburzeniami percepcji słuchowej,

·         z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,

·         z osobami z porażeniem mózgowym,

·         z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki,

·         z osobami z autyzmem.