POMOCE TERAPEUTYCZNE I EDUKACYJNE WYDAWNICTWA "SURDUS"

CENTRUM SŁUCHU I MOWY "SURDUS" rozpoczęło działalność w zakresie produkcji pomocy do terapii i edukacji dla dzieci i młodzieży. Pierwszy pomysł został zrealizowany w czerwcu 2015 roku.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą oferta.

Pomoce edukacyjne są dostępne na naszej stronie internetowej. Zamówień będzie można dokonywać drogą mailową, na portalu allegro (centrum-surdus) i osobiście w siedzibie ośrodka.

DLA KOGO POMOCE:

Dla dzieci:

 • z opóźnionym rozwojem mowy
 • z wadą wymow
 • z wadą słuchu
 • z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • z Zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi
 • z zaburzeniami emocjonalnymi
 • opóźnionych psychoruchowo
 • upośledzonych umysłowo
 • zdrowych - w celu wzbogacania i rozwijania wiedzy i umiejętności językowych

Dla rodziców i opiekunów dzieci

Dla terapeutów do wykorzystania w procesie terapeutycznym:

 • logopedów, surdologopedów, neurologopedów
 • psychologów dziecięcych
 • pedagogów specjalnych, ogólnych
 • terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapeutów integracji sensorycznej
 • terapeutów zajęciowych
 • nauczycieli przedszkolnych i szkolnych

KONTAKT
diagnoza@logopedia.lodz.pl

Łódź, Niciarniana 9

tel. 603 817 974


POMOC EDUKACYJNA

ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJĘ JĘZYKOWĄ W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM "JEŻDŻĄ LATAJĄ PŁYWAJĄ"


cena promocyjna: 35 zł brutto (plus koszty przesyłki)

Pomoce do nabycia osobiście z Centrum Słuchu i Mowy SURDUS w Łodzi ul. Niciarniana 9 lub Pocztą Polską - (przedpłata na podane poniżej konto). Wystawiam fakturę VAT lub paragon.

PRZESYŁKA ZAPAKOWANA JEST W KOPERTĘ Z FOLIĄ BĄBELKOWĄ.

Centrum Słuchu i Mowy SURDUS

Sylwia Ramus - Paudyna

92-238 ul. Niciarniana 9 lokal U01

mBank 92 1140 2004 0000 3002 6821 8160

ĆWICZENIA KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ: Zadania te służą kształtowaniu kompetencji językowej w zakresie rozumienia i nadawania mowy oraz budowaniu struktur zdaniowych. Ćwiczenia mogą być realizowane podczas terapii logopedycznej,psychologicznej, a także na zajęciach pedagogicznych oraz na lekcjach języka angielskiego.

Zestaw zawiera:

 • 4 duże plansze z pojazdami latającymi, jeżdżącymi i pływającymi,
 • kartoniki ze zdaniami do pocięcia,
 • 28 małych kartoników z wizerunkami lalki, pajaca i misia.

Postaci można układać na dużych planszach zgodnie z wylosowanym lub wybranym zdaniem/poleceniem. Kartoniki ze zdaniami służyć mogą jako podpis do obrazka. Z pojedynczych słów zawartych na kartonikach można układać zdania, dzięki którym wspomagamy proces tworzenia struktur zdaniowych oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem języku polskim lub angielskim.

Pytania do zadania:

Kto płynie….(statkiem)?

Czym płynie….(miś)?

Co robi miś?

Które pojazdy pływają?

Jakiego koloru jest….(rakieta)?

Kto jedzie…(traktorem)?

Czym jedzie….(lalka)?

Co robi lalka?

Które pojazdy jeżdżą?

Kto leci….(rakietą)?

Czym leci….(pajac)?

Co robi pajac?

Które pojazdy latają?

ĆWICZENIA SEKWENCYJNE – RYTMY: Ćwiczenia sekwencji wpływają na strukturalizowanie języka mówionego i pisanego w trakcie rozwoju funkcji poznawczych i mowy u dziecka. Sekwencja jest ciągiem obrazków, stanowiących uporządkowaną formę z zachowaniem określonych reguł. W niej mogą powtarzać się pewne struktury złożone z dwóch lub trzech elementów (np. miś, lalka, pajac). Zestaw zawiera 3 rodzaje postaci (misie, lale, pajace) dzięki którym można układać dowolne wzory sekwencji.