DIAGNOZA PEDAGOGICZNA

Diagnoza pedagogiczna to rozpoznawanie stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów. Celem diagnozy jest optymalizacja procesu wychowania i kształcenia.


CELE SZCZEGÓŁOWE

  • profilaktyka (zapobieganie ewentualnym ujemnym stanom rzeczy)
  • terapia (usuwanie zaburzeń czy trudności)
  • prognoza (przewidywanie dalszego rozwoju określonych funkcji psychomotorycznych, poznawczych i kształcenie pożądanych umiejętności).


Etap wstępny diagnozy – Czy dziecko wykonuje określone zadania w sposób poprawny?


Etap zasadniczy – Dlaczego zadanie nie jest wykonanie poprawnie? Czy dziecko ma zapewnione najlepsze dla siebie warunki:

  • czy widzi?
  • czy słyszy?
  • czy funkcje jego organizmu są zaburzone?
  • czy było poprawnie uczone? (tzn. miało poprawne wzorce)
  • czy jego potrzeby są zaspokojone?
  • czy zadanie mieści się w granicach jego możliwości rozwojowych?
  • czy zadanie jest interesująco podane?


Etap prognostyczny - przewidujemy przyszłość edukacyjną dziecka.


OFERTA

Konsultacja pedagogiczna dzieci i młodzieży ...................... 150 zł /60 min

Badanie pedagogiczne dzieci i młodzieży ............................150 zł /60 min (1 - 2 spotkania)

Opinia pedagogiczna ........................................................... 120zł /dokument

Opinia psychologiczno - pedagogiczna................................ 120zł /dokument

Terapia pedagogiczna indywidualna dzieci i młodzieży ....... 100 zł /60 min