TERAPIA SURDOLOGOPEDYCZNA

Terapia surdologopedyczna prowadzona jest już od okresu niemowlęcego aż do dorosłości. Realizowana u osób z uszkodzonym słuchem (osoby niesłyszące i słabosłyszące, wyposażone w aparaty słuchowe lub implanty ślimakowe)

ZAKRES ODDZIAŁYWAŃ

  • wychowanie słuchowe i treningi słuchowe,
  • stymulacji percepcji słuchowej w zakresie kontroli słuchowej, analizy i syntezy słuchowej oraz pamięci słuchowej,
  • ćwiczenia rozumienia mowy (wyrazy, wyrażenia, zdania proste i złożone),
  • stymulacja ekspresji mowy (powtarzanie, nazywanie, mowa dialogowa i opowieściowa) oraz kształtowanie prawidłowej wymowy artykulacyjnej głosek.],
  • stymulacja procesów poznawczych w zakresie percepcji wzrokowej, czuciowej, orientacji przestrzennej, uwagi, pamięci, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz abstrakcyjnego,
  • wczesna nauka czytania metodą sylabową oraz pisania
  • ćwiczenia komunikacji pozawerbalnej (gest, mimika, daktylografia, System Językowo-Migowy

OFERTA

  • Terapia logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dzieci i dorosłych ..... 100 zł /60 min
  • Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (wspieranie mowy i słuchu) ....... 100 zł /60 min