FORBRAIN

Dzieci i dorośli korzystający z zajęć terapeutycznych (logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych i integracji sensorycznej) w Centrum Słuchu i Mowy SURDUS mogą skorzystać w gabinecie bez żadnych dodatkowych opłat z urządzenia Forbrain, które ma szerokie zastosowanie terapeutyczne.


Forbrain® to urzadzenie do ćwiczeń słuchowo - głosowych. Używać go można po kilkanascie minut dziennie przez kilka tygodni. Słuchawek Forbrain można używać podczas głośnego czytania, recytacji, ćwiczeń dykcyjno - artykulacyjnych i podczas rozmowy z druga osoba.


Można ich używać w domu, w gabinecie logopedycznym i psychologicznym i podczas terapii integracji sensorycznej.


Forbrain® to urządzenie chronione patentem, wyposażone w dynamiczny filtr. Ten filtr został opracowany tak, by włączał się automatycznie przy nagłosie słów i przy długich samogłoskach. Są to dźwięki podstawowe dla konstrukcji mowy, ponieważ określają rytm i prozodię zdania oraz pozwalają zrozumieć jego sens.
Zresztą, sprzyjając przekazywaniu dźwięków poprzez drgania kości czaszki, Forbrain® wzmacnia skorygowany w ten sposób głos i dostarcza intensywnej stymulacji układowi nerwowemu.

Działanie tego urządzenia polega na stymulowaniu słuchowo - głosowym sprzężenia zwrotnego przez mówienie do mikrofonu, co pozwala poprawić percepcję słuchową i przetwarzanie informacji dźwiękowych.

Dzięki przewodnictwu kostnemu i dynamicznemu filtrowi pacjent słyszy swój głos inaczej niż do tej pory. Osoba nosząca słuchawki stopniowo odczuwa, że zmienia się jej głos, coraz lepiej mówi i lepiej koncentruje się a dźwiękach mowy. Forbrain®, poprzez stymulację wibracją i dźwiękiem stymuluje korę mózgową i wpływa korzystnie na procesy poznawcze, motywacyjne i zdolności komunikowania się.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ NA STRONIE

https://pl.forbrain.com


JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ 10% RABATU NA ZAKUP URZĄDZENIA FORBRAIN PROSZĘ KLIKNĄĆ NA PONIŻSZY LINK:

http://www.forbrain.com/?utm_id=2B2601533