TERAPIA LOGOPEDYCZNA

pozwala na poprawę jakości życia dziecka oraz polepsza zdolności komunikowania się z innymi. Do głównych zadań leczenia należy:

 • usunięcie starych, nieprawidłowych nawyków wymowy,
 • wytworzenie oraz utrwalenie nowych, prawidłowych realizacji dźwiękowych,
 • podnoszenie sprawności językowej,
 • stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju.

Formuła leczenia może przypominać zabawę z dzieckiem, jednak w ścisłym tego słowa znaczeniu zabawą nie jest, jednak ma przyjemny w odbiorze charakter. Specjalista współpracujący z dzieckiem pobudza jego aktywność, aby zainteresować wykonywanymi zadaniami. W bezpiecznej i życzliwej atmosferze koryguje problemy małego Pacjenta.


Rodzaje oddziaływań terapeutycznych

terapia narządu mowy (rotacyzm, seplenienie, jąkanie, dyslalia, nosowanie, lambdacyzm, gammacyzm, kappacyzm),

terapia opóźnionego rozwoju mowy w wyniku zaburzeń rozwojowych


KIEDY DO LOGOPEDY ?

 • Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta! Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
 • Niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy.
 • Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos.
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast buda mówi puta).
 • Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.
 • Zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie jest wadą lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim, lecz wyraźnie ją zniekształca np. gardłowo wymawia głoskę r, potrzebna jest pomoc logopedyczna.
 • W wieku przedszkolnym rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego (czyli tego co dziecko rozumie) rozwija się szybciej niż jego umiejętności wypowiadania swoich myśli, może to powodować rozwojową niepłynność mowy. Jeśli zauważysz u swojego dziecka lekkie zacinanie, powtarzanie sylab nie wpadaj w panikę, niemal wszystkie dzieci z tego wyrastają. Jeśli jednak problem będzie się nasilał, potrzebna jest szybka konsultacja ze specjalistą.

OFERTA

 • Terapia logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dzieci i dorosłych .... 100 zł /60 min
 • Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (wspieranie mowy i słuchu) ...... 100 zł /60 min