CENNIK

Diagnoza integracji sensorycznej

(3 spotkania po 60 min) - wywiad, obserwacja, próby diagnostyczne, opinia i omówienie) - 400 zł

Terapia integracji sensorycznej (1 lub 2 razy w tygodniu) - 100 zł / 60 min 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Integracja Sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące ze wszystkich zmysłów w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania. W procesie tym informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów mózg segreguje, rozpoznaje, interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska. Dzięki temu dzieci rozwijają się prawidłowo.

Diagnoza Integracji Sensorycznej obejmuje:

 • wywiad z rodzicami dziecka
 • Kwestionariusz Rozwoju Sensomotorycznego
 • Kliniczną Obserwację Integracji Sensorycznej i inne próby
 • Południowokalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej (dzieci od 4 r.ż. i podejmujące współpracę)

Nie wszystkie dzieci podlegają w całości wyżej wymienionej procedurze.

Wskazania do diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej:

 • podwyższony poziom pobudzenia i aktywności (nadruchliwość),
 • obniżony poziom aktywności (ociężałość, pasywność, brak tolerancji na ruch, niepewność podczas poruszania się),
 • opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabność ruchowa, obniżony poziom koordynacji wzrokowo - ruchowej, trudności z utrzymaniem równowagi, problemy z samoobsługą i samodzielnością,
 • zaburzenia praksji czyli planowania motorycznego,
 • zaburzenia percepcji słuchowej,
 • zaburzenia percepcji wzrokowej,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • trudności z nauką: czytaniem, pisaniem, matematyką (trudności z rozpoznawaniem liter, cyfr, mylenie i odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, wyrazów, czytanie wyrazów od końca, trudności z rachunkiem pamięciowym),
 • obniżona sprawność w zakresie grafomotoryki (nieprawidłowe napięcie mięśniowe, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego, szybka męczliwość, podpieranie się podczas pisania, czytania),
 • trudności z koncentracją uwagi,
 • słaba organizacja zachowania (bałagan wokół swojej osoby, własnego miejsca pracy, słabe wyczucie odległości),
 • problemy emocjonalne (brak stabilności emocjonalnej, chwiejność, labilność emocji, reakcje lękowe, nieśmiałość, niska samoocena),
 • zaburzone relacje społeczne i problemy w kontaktach społecznych z innymi ludźmi.


Kwestionariusz Integracji Sensorycznej


Jeśli znajdziesz określenia ,które charakteryzują zachowanie Twojego dziecka może to oznaczać ryzyko zaburzeń integracji sensorycznej.

I. DOTYK

 • Przesadnie reaguje na niewielki ból
 • Nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia
 • Lubi aktywności związane z brudzeniem się / malowanie palcami /
 • Unika aktywności związanych z brudzeniem /lepienie w plastelinie/
 • Nie lubi być niespodziewanie dotykany /lekko/
 • Lubi być dotykany /uwielbia to , poszukuje tego/
 • Poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu /uderza w ludzi ściany/
 • Jest szczególnie łaskotliwy
 • Unika używania dłoni do eksploracji dotykowej obiektów
 • Preferuje pewne ubrania i/lub narzeka na metki, mówi że niektóre ubrania drapią są za sztywne

II. RÓWNOWAGA I RUCH

Pierwsza część pytań odnosi się do podwrażliwości, a druga do nadwrażliwości

 • Ma słabą równowagę
 • Ma lub miał duże problemy z nauką jazdy na rowerze
 • Podpiera głowę podczas rysowania pisania
 • Lubi kręcić się na karuzeli, krześle obrotowym
 • Często huśta się na krześle lub przyjmuje pozycję głową do dołu
 • Uwielbia huśtanie się na huśtawkach
 • Uwielbia szybki ruch

lub

 • Wygląda na przerażonego w przestrzeni /nie huśta się itp
 • Unika szybkiego ruchu
 • Ma chorobę lokomocyjną
 • Lubi ruch który sam inicjuje nie lubi gdy ktoś nim porusz, huśta
 • Nie lubi próbować nowych zadań ruchowych
 • Nie lubi wysokości, boi się wspinać

III. KOORDYNACJA

 • Ma problemy z manipulacją /cięcie , rysowanie, zapinanie/
 • Jest niezgrabny ruchowo, często przewraca się
 • Ma trudności z uczeniem się nowych aktywności ruchowych
 • Ma trudności z różnicowaniem prawo –lewo /powyżej 7 r.ż
 • Nie trzyma kartki drugą ręką gdy pisze lub rysuje
 • Źle trzyma ołówek
 • Brzydko pisze, nie mieści się w liniach
 • Nie potrafi wiązać sznurowadeł, miał trudności z nauczeniem się
 • Ma trudności z posługiwaniem się sztućcami
 • Ma trudności w łapaniu i/lub kopaniu piłki

IV. NAPIĘCIE MIĘŚNI

 • Wygląda na rozluźnionego , wiotkiego
 • Ma nieprawidłową postawę gdy siedzi lub stoi
 • Zbyt mocno ściska przedmioty /np. ołówek/
 • Zbyt lekko ściska przedmioty/np. ołówek/
 • Szybko się męczy
 • Unika zabaw i gier ruchowych
 • Podpiera głowę podczas rysowania, pisania
 • Raczej prowadzi siedzący tryb życia
 • Jest niezgrabny ruchowo
 • Ma trudności z podnoszeniem cięższych przedmiotów

V. SŁUCH

 • Jest zirytowany , pobudzony lub zalękniony w miejscach gdzie jest głośno
 • Jest bardzo wrażliwy na dźwięki
 • Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym
 • Myli się wykonując polecenia słowne
 • Potrzebuje powtarzania poleceń ,wskazówek
 • Myli podobne dźwiękowo słowa
 • Zatyka uszy na niektóre dźwięki
 • Lubi dziwne dźwięki, lubi powtarzać pewne dźwięki
 • Mruczy, śpiewa ,mówi do siebie podczas wykonywania zadania
 • Unika zabawek innych przedmiotów wydających dźwięki

VI. WZROK

 • Nadwrażliwy na światło; woli światło rozproszone, półmrok
 • Ma problemy z różnicowaniem kształtów
 • Krótki okres fiksacji wzrokowej / skupienia wzroku na przedmiocie/
 • Z trudnością śledzi poruszający się przedmiotu /gubi go/
 • Często mruga, ma ból głowy, załzawione oczy po czytaniu
 • Jest bardzo pobudzony gdy ma do czynienia z wieloma bodźcami wzrokowymi
 • Odmawia zasłaniania oczu, ograniczenia widzenia
 • Odwraca litery, sylaby, słowa
 • Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, książki
 • Mruży oczy podczas słonecznego dnia

VII. WĘCH

 • Nadwrażliwy na pewne zapachy
 • Ignoruje nawet ostre i nieprzyjemne zapachy
 • Ma trudności z różnicowaniem zapachów
 • Często zatyka nos mówiąc ,że „śmierdzi”
 • Nie je pokarmów bez wcześniejszego wąchania
 • Nadwrażliwy na zapach perfum, mydła, wody kolońskiej
 • Lubi wąchać różne rzeczy nie służące do jedzenia
 • Lubi mocno doprawione pokarmy
 • Preferuje pokarmy o łagodnym smaku
 • Ma łatwy odruch wymiotny na wiele zapachów

VIII. UWAGA I ZACHOWANIE

 • Jest nerwowy , pobudzony
 • Jest impulsywny, /” wyrywa się” zanim zakończymy instrukcję/
 • Ma problemy z organizacją zachowania , wykonywanych zadań
 • Nie może dłużej skupić się na zadaniu
 • Bardzo lubi biegać, skakać, jest ciągle w ruchu
 • Szybko i łatwo pobudzony przez dźwięki, światło itd.
 • Niespokojny wówczas gdy trzeba być cicho i koncentrować się
 • Łatwo przechodzi od płaczu do śmiechu
 • Szybko się rozprasza
 • Lubi biegać podskakiwać, być w ruchu


Kwestionariusz ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej – niemowlęta

Jeśli twoje dziecko jest bardzo drażliwe, często się budzi, dużo płacze, trudno je uspokoić to sprawdź czy to zachowanie nie wynika z zaburzeń integracji sensorycznej. Zastanów się czy wymienione poniżej stwierdzenia nie charakteryzują twoje dziecko. Jeśli większość z nich określa zachowanie twojego dziecka to być może powinieneś zgłosić się do terapeuty integracji sensorycznej na pełne badania w tym zakresie. Kwestionariusz nie pozwala na samodzielne stawianie diagnozy.

 • Jest drażliwy, hałaśliwy
 • Łatwo przechodzi od łkania do intensywnego płaczu
 • Trudno je uspokoić poprzez noszenie na ręku, przytulanie
 • Nie potrafi spokojnie czekać na posiłek
 • Domaga się stałego towarzystwa rodziców
 • Ma nagłe wybuchy złości
 • Budzi się wiele razy w ciągu nocy
 • Trudno zasypia
 • Jest zaniepokojony płacze podczas mycia twarzy lub włosów
 • Bardziej niż inne dzieci reaguje na niektóre dźwięki
 • Jest wyraźnie zaniepokojony w nowych miejscach
 • Ma łatwy odruch wymiotny
 • Jest pobudzony, płacze podczas smarowania twarzy kremem


TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)


Terapia Integracji Sensorycznej ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko bawi się i uczy jednocześnie. Polega na dostarczaniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia. Podczas terapii dziecko nie ćwiczy konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.


Metoda Integracji Sensorycznej jest wykorzystywana w pracy z dziećmi:

 • z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, obciążenia okołoporodowe, cesarskie cięcie, wcześniactwo, czynniki dziedziczne) jako działanie profilaktyczne, które podjęte we wczesnym okresie rozwoju dziecka zmniejsza lub eliminuje ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej,
 • wykazującymi opóźnienia w rozwoju mowy, rozwoju ruchowym,
 • mającymi trudności szkolne (trudności z czytaniem, pisaniem, ortografią),
 • z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD),
 • z autyzmem,
 • z zespołem Aspergera,
 • z zaburzeniami uwagi (ADD),
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • z zespołem Downa,
 • z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym,
 • z kruchym chromosomem X.