DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH


Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca badanie psychologiczne i/lub lekarskie.


Przeprowadzenie wczesnej profilaktycznej diagnozy logopedycznej pozwoli na kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia. Stworzy możliwość zadbania o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.


Diagnozę logopedyczną można przeprowadzić w każdym wieku w celu zalecenia właściwej terapii. Diagnozę przeprowadzają dyplomowani logopedzi, surdologopedzi i neurologopedzi.


Poradnia dysponuje wyposażeniem do przeprowadzania tego typu diagnozy.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.


OFERTA

  • Konsultacja logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dzieci i młodzieży ....... 150 zł /60 min
  • Konsultacja logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dorosłych  ....................150 zł /60 min 
  • Badanie logopedyczne/ surdologopedyczne/ neurologopedyczne dzieci i młodzieży ............. 150 zł /60 min (1 - 2 spotkania)
  • Opinia logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna ..............................................120zł/ dokument 
  • Opinia psychologiczno - logopedyczna .................................................................................... 120zł/ dokument
  • Terapia logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dzieci i dorosłych .................90 zł /60 min
  • Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (wspieranie mowy i słuchu) .................. 90 zł /60 min