DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH


Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca badanie psychologiczne i/lub lekarskie.


Przeprowadzenie wczesnej profilaktycznej diagnozy logopedycznej pozwoli na kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia. Stworzy możliwość zadbania o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.


Diagnozę logopedyczną można przeprowadzić w każdym wieku w celu zalecenia właściwej terapii. Diagnozę przeprowadzają dyplomowani logopedzi, surdologopedzi i neurologopedzi.


Poradnia dysponuje wyposażeniem do przeprowadzania tego typu diagnozy.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.


OFERTA

  • Konsultacja logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dzieci i młodzieży - 120 zł /60 min

  • Konsultacja logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dorosłych - 120 zł /60 min 

  • Badanie logopedyczne/ surdologopedyczne/ neurologopedyczne dzieci i młodzieży - 120 zł /60 min (1 - 2 spotkania)

  • Opinia logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna - 100zł/ dokument 

  • Opinia psychologiczno - logopedyczna - 120zł/ dokument

  • Terapia logopedyczna/ surdologopedyczna/ neurologopedyczna dzieci i dorosłych - 90 zł /60 min

  • Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (wspieranie mowy i słuchu) - 90 zł /60 min