PSYCHOLOGIA, LOGOPEDIA, SURDOLOGOPEDIA, NEUROLOGOPEDIA, INTEGRACJA SENSORYCZNA, SENSOMOTORYKA, TERAPIA JOHANSENA IAS, EEG BIOFEEDBACK, ELEKTROSTYMULACJA NARZĄDÓW MOWY, TERAPIA MIOFUNKCJONALNA, TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zapraszamy

CELE I ZADANIA

Centrum Słuchu i Mowy "SURDUS" działa od kwietnia 2010 roku. Placówka świadczy opiekę i pomoc w zakresie diagnozy i terapii psychologicznej, logopedycznej, surdologopedycznej oraz pedagogicznej dzieciom, młodzieży i dorosłym. Prowadzimy zajęcia grupowe przygotowujące do przedszkola i szkoły oraz język angielski metodą aktywizującą. Wspieramy dzieci i rodziców w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, niwelowaniu dysfunkcji i zaburzeń oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, podnoszeniu efektywności uczenia się oraz w przezwyciężaniu trudności w nauce i relacjach rodzinnych.

Centrum Słuchu i Mowy "SURDUS"

92-238 Łódź, ul. Niciarniana 9 lokal 1

(lokal usługowy na parterze w bloku 6 piętrowym, wejście od strony Kościoła Świętego Kazimierza). Wstęp do lokalu bezpośrednio z dworu (nie wchodząc na klatkę schodową). Na terenie wokół budynku jest swobodny dojazd samochodem i dostępny parking,
 

tel. 603 817 974

diagnoza@logopedia.lodz.pl

www.logopedia.lodz.pl

mbank 92 1140 2004 0000 3002 6821 8160


pon. - pt. 8.00 - 20.00

sob. 8.00 - 15.00


 mgr Sylwia Ramus - Paudyna


psycholog,

logopeda ogólny,

surdologopeda,

terapia wczesnego wspomagania rozwoju,

terapia integracji sensorycznej,

terapia sensomotoryki,

terapia metodą miofunkcjonalną

terapia biofeedback,

terapia Indywidualnej Stymulacji Słuchowej JOHANSENA IAS

elektrostymulacja narządów mowy