ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SZKOŁY DLA DZIECI 5-7 LETNICH

Zapraszamy dzieci na zajęcia przygotowujące do pierwszej klasy. Zajęcia prowadzone są przez psychologa i logopedę w oparciu naukę czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną (sylabową) prof. Jagody Cieszyńskiej oraz metodę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk Kolczyńskiej z elementami pedagogiki zabawy, kinezjologii edukacyjnej i metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz


CELE I ZADANIA

Dzięki proponowanym zajęciom Twoje dziecko otrzyma wsparcie w:

 • rozwoju mowy, kształtowaniu kompetencji językowej, umiejętności wypowiadania się na forum grupy;
 • zwiększeniu zasobu słownictwa, co ułatwi mu naukę czytania ze zrozumieniem;
 • przekona się, że czytanie, pisanie i liczenie to wspaniała zabawa;
 • kształtowanie rozwoju emocjonalno - społecznego oraz poznawczego.

PROGRAM

 • nauka czytania - samogłoski, sylaby, pierwsze słowa;
 • nauka cyferek, liczenie - dodawanie i odejmowanie;
 • ćwiczenia dużej i małej motoryki oraz kształtowanie umiejętności grafomotorycznych - pisanie liter i szlaczków literopodobnych;
 • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej;
 • ćwiczenia pamięci słuchowej;
 • poprawienie pamięci i koncentracji;
 • stymulacja rozwoju poznawczego i ruchowego;
 • nauka relacji w grupie rówieśniczej, wdrażanie norm społecznych, ogólnych zasad współżycia społecznego;
 • ocena gotowości szkolnej - realizowana w maju i czerwcu

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE - 100 zł / 60 min