CENTRUM SŁUCHU I MOWY "SURDUS" współpracuje z Przedszkolem Integracyjnym w Łodzi przy ul. Pługowej w zakresie realizowania:


  • terapii logopedycznej
  • terapii psychologicznej
  • diagnozy psychologicznej
  • diagnozy logopedycznej
  • konsultacji z nauczycielami
  • konsultacji z rodzicami


W przedszkolu realizujemy:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego