CENTRUM SŁUCHU I MOWY "SURDUS" współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie:


1. Realizowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Projekt "Dobry wybór - Lepsza Przyszłość - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Indywidualne konsultacje psychologiczne dla beneficjentów projektu i osób z otoczenia beneficjenta


2. Realizowania diagnoz psychologicznych dla dzieci i młodzieży, będących w rodzinnych pieczach zastępczych w rodzinach zawodowych, spokrewnionych, rodzinnych domach dziecka.


3. Realizowania konsultacji psychologicznych i doradztwa w PCPR.