Biofeedback (EEG Biofeedback)

 

 „EEG Biofeedback„ to połączenie słów EEG (skrót od ElektroEncefaloGrafia), Bio (od biologiczny) i feedback (ang. sprzężenie zwrotne). „Biofeedback” dosłownie oznacza: „biologiczne sprzężenie zwrotne”, a „EEG Biofeedback”  - dostarczanie trenującemu informacji zwrotnej o zmianach aktywności mózgu. Dzięki informacji zwrotnej trenujący może nauczyć się świadomie zmieniać wzorce funkcjonowania mózgu.

W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się to, że mózg w ramach swojej aktywności wytwarza fale, które są rejestrowane przez aparat EEG. Parametry tych fal są charakterystyczne dla rożnych rodzajów aktywności mózgu. Kiedy jesteśmy głęboko zrelaksowani mózg wytwarza fale alfa (o częstotliwości 8-12 Hz), w trakcie skupienia i koncentracji – fale beta (15-20 Hz), rozdrażnieni i zdenerwowani emitujemy fale o wyższych częstotliwościach (20-35 Hz).
Podczas treningu osoba ucząca się widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu.

To jest tak jak z przeglądaniem się w lustrze. Jeżeli chcemy sprawdzić i poprawić swój wygląd, przeglądamy się w lustrze i poprawiamy włosy lub prostujemy postawę. Podobnie podczas treningu obserwujemy aktywność mózgu i ulepszamy jego działanie “poprawiając” fale EEG.

W jaki sposób poprawiamy fale EEG? Na przykład: wzmacniamy fale sprzyjające koncentracji, relaksacji, panowaniu nad emocjami, a obniżamy fale charakterystyczne przy zaburzeniach snu, stresie, rozproszeniu uwagi. W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą się nowe połączenie nerwowe (synapsy), a nawet nowe komórki nerwowe. Efekty uzyskane podczas treningów biofeedback są długotrwałe dzięki plastyczności mózgu.


PRZYGOTOWANIE DO TRENINGU BIOFEEDBACK

Trening biofeedback nie wymaga specjalnych przygotowań. Należy jednak pamiętać, aby na1-2 godziny przed treningiem:

 • nie pić kawy, napojów energetycznych,
 • nie palić tytoniu
 • nie jeść obfitych posiłków, ale nie być też głodnym
 • nie przyjmować leków uspokajających, ale (!) ewentualne odstawienie leków należy zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym
 • zapewnić możliwość wyłączenia telefonu komórkowego
 • w dniu treningu umyć włosy, nie używać żelu do włosów, pianek i odżywek – mogą utrudniać uzyskanie wysokiej jakości sygnału z elektrod EEG
 • przed treningiem EEG Biofeedback należy zdjąć kolczyki lub klipsy.

POWSTAWANIE FAL REJESTROWANYCH PRZEZ URZĄDZENIE EEG

Komórki nerwowe są jak małe baterie, które ustawicznie zmieniają biegunowość i w ten sposób generują fale elektryczne. Mózg wykonując jakieś zadanie angażuje jednocześnie miliony komórek, które działają w synchronicznym trybie. Rytm ten jest rejestrowany przez bardzo czułe urządzenia EEG. Wszystkie składowe fal mózgowych są zawsze produkowane, ale przewagę pewnych pożądanych fal mózgowych można uzyskać wysiłkiem woli i systematycznym treningiem. Produkcja pewnych pożądanych fal oraz redukcja niepożądanych jest istotą treningu EEG Biofeedback.


PRZEDZIAŁ WIEKOWY

Każdy trening, w tym trening mózgu, wymaga zaangażowania i determinacji trenującego. Dzieci w wieku szkolnym potrafią doskonale współpracować z trenerem oraz właściwie odczytywać i reagować na informacje zwrotne o swoim stanie psychofizycznym. Sesje dla młodszych dzieci są zazwyczaj krótsze, trwają do 20-30 minut

Efekty treningu EEG biofeedback widoczne są po 10-12 sesjach, i po okresie 4-5 tygodni - jest to związane z aktywacją nowych neuronów. 
 • Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu.
 • Jest bezpieczną metodą bez skutków ubocznych.
 • Poprzez trening biofeedback oddziałujemy na neuroprzewodzenie w mózgu.
 • Treningiem wpływamy na zwiększenie lub osłabienie komunikacji pomiędzy obszarami kory mózgowej.
 • Dzięki temu otrzymujemy znaczące i długotrwałe zmiany psychofizjologiczne w postaci lepszej koncentracji, uwagi, pamięci.
 • Osoba wykonująca trening realizuje specjalny program multimedialny, którym kieruje jedynie za pomocą swoich myśli.
 • Tę metodę treningów stosuje się w rehabilitacjach po urazach, wylewach, operacji mózgu, niedorozwoju intelektualnym.
 • Zalecany jest m.in. w terapii:
  • Zaburzeń mowy (afazja, jąkanie, dysartia, apraksja),
  • dysleksji, dysgrafii,
  • autyzmu,
  • mutyzmu,
  • ADHD,ADD,
  • rehabilitacji procesów poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć),
  • usprawnienia umiejętności uczenia się,
  • moczenia nocnego,
  • zaburzenia snu,
  • bólu głowy,
  • redukcji napadów agresji,
  • mózgowego porażenia dziecięcego,
  • zaburzenia emocjonalnego i psychologicznego,
  • wypalenia zawodowego,
  • w zespole Tourette’a.
 • Zalecany jest także przed:
  • egzaminami,
  • wystąpieniami publicznymi,
  • ważnymi zmianami życiowymi.
 • Polecany dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Stosowany przez sportowców, menadżerów, studentów, uczniów; po prostu przez wszystkich, którzy chcą poprawić funkcjonowanie swojego organizmu.

  Więcej informacji –
  www.biomed.org.pl


HEG - BIOFEEDBACK


W metodzie HEG Biofeedback nie dokonuje się w pomiarów fal mózgowych, ale przepływu krwi w pewnych obszarach mózgu (technologia tzw. bliskiej podczerwieni nIR). Ukrwienie danego obszaru kory mózgowej jest bowiem dokładnym odzwierciedleniem aktywności mózgu (co pokazały badania rezonansem magnetycznym fMRI). Tak więc poprzez zmianę cyrkulacji krwi w trenowanej okolicy kory mózgu można wpływać bezpośrednio na jego aktywację.

Trening HEG biofeedback polega na pobudzaniu neuronów w frontalnych płatach mózgu. Z przodu głowy znajdują się bowiem struktury odpowiedzialne za:

 • koncentrację, skupienie uwagi na zadaniu,
 • płynność mowy,
 • odpowiedzialność za własne działania, zamiast obwiniania innych lub warunków zewnętrznych za swoje niepowodzenia,
 • kontrolę impulsywności, stanów emocjonalnych,
 • przewidywanie konsekwencji działań,
 • planowanie i organizację działań.


Wskazania do HEG:

 • zaburzenia koncentracji i pamięci ADD,
 • nadpobudliwość psychoruchowa ADHD,
 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • obniżony nastrój,
 • zaburzenia lękowe,
 • dysleksja,
 • padaczka,
 • przewlekłe napięciowe i migrenowe bóle głowy,
 • uzależnienia,
 • demencja.

Metoda HEG-biofeedback wprowadza nową jakość do treningów biofeedback:

 • zdaniem specjalistów zmiany są widoczne już po 10 treningach,
 • sesje trwają maksymalnie do 30 minut.

Doskonałe rezultaty terapia przynosi w połączeniu z neurofeedbackiem.

CENNIK BIOFEEDBACK / HEG:

PIERWSZA WIZYTA - konsultacja, wywiad, diagnoza, omówienie wyników, ustalenie protokołów treningowych - 150 zł / 60 - 90 min


TRENING EEG - BIOFEEDBACK i konsultacja - 80 zł / 45-60 min


BADANIE KONTROLNE I RAPORT TRENDU 80 zł / 45 - 60 min

Wskazania do terapii EEG Biofeedback

1. Deficyt uwagi:

 • Nie przywiązuje uwagi do szczegółów
 • Popełnia bezmyślne błędy w szkole lub przy wykonywaniu innych zajęć
 • Ma trudności ze skupieniem i utrzymaniem uwagi w szkole lub podczas zabawy
 • Bardzo łatwo rozprasza się, zwłaszcza przez hałasy
 • Odwraca się w klasie, rozmawia z kolegami, nie słucha, co się mówi na lekcji
 • Wydaje się, że nie słucha tego, co się bezpośrednio do niego mówi
 • Nie stosuje się do wskazówek i poleceń nauczycieli, rodziców
 • Nie jest w stanie dokończyć rozpoczętej pracy
 • Entuzjastycznie zabiera się za zadanie, ale trudno jest mu doprowadzić do końca
 • Unika lub niechętnie podejmuje zadania, które wymagają wydłużonego wysiłku umysłowego
 • Zwleka z zabraniem się za pracę domową, odrabianie lekcji trwa długo i z małymi efektami
 • Gubi przedmioty, rzeczy niezbędne do wykonania zadań (zabawki, przybory szkolne, zeszyty, książki lub narzędzia)
 • Roztargniony, zapomina co ma zrobić, ale pamięta co się wydarzyło (nie ma problemu z odtwarzaniem)
 • Lubi marzyć, ma wzmożoną wyobraźnię, „odpływa w świecie fantazji”
 • W pracach pisemnych często są niedokończone akapity, zdania, wyrazy, gubione litery
 • Wypracowania nie mają logicznego ciągu, są chaotyczne

2. Decydowanie i organizowanie:

 • Ma trudności z podejmowaniem decyzji
 • Zwleka z decyzją o zakupie czegoś, wyborem ubrania, miejsca wakacji, zastanawia się zbyt długo
 • Ma trudności z organizowaniem myśli, myśli chaotycznie, w sposób nieuporządkowany
 • Ma problemy z planowaniem działań, układaniem list rzeczy do zrobienia
 • Nie spełnia się w roli organizatora: wycieczki, zabawy, projektu

3. Impulsywność:

 • Brakuje mu motywacji do robienia czegoś dla innych
 • Nie ma motywacji do robienia różnych rzeczy dla siebie
 • Nie jest zainteresowany zajęciami rekreacyjnymi, zabawami
 • Nie interesuje się innymi: czym się zajmują, co robią, jak się czują, jakie mają plany?
 • Nic nie chce zmieniać, poprawiać, zdobywać w swoim życiu (minimalista)

4. Brak motywacji:

 • Wyrywa się do odpowiedzi zanim zostanie postawione pytanie (choć nie zawsze zna odpowiedź)
 • Nie potrafi poczekać na swoją kolej np. podczas zabawy, przy wydawaniu posiłków
 • Przerywa lub przeszkadza innym (wtrąca się do rozmowy lub zabawy)
 • Wybuchowy, skłonny do kłótni, „rzuca talerzami”, trzaska drzwiami
 • Ma wyrzuty, że nie może kontrolować swojego zachowania
 • W trakcie zabawy, gry jak coś nie idzie po jego myśli przerywa i porzuca zabawę/grę
 • Wygłupia się w klasie, w zespole, zachowuje się jak „klasowy błazen”
 • Mówi, co myśli, bez względu na to czy dotknie to innych
 • Inni czują się nieswojo w jego obecności, bo nie wiedzą, co powie, co zrobi – jest nieprzewidywalny
 • Przeskakuje z jednego projektu/aktywności/zainteresowania do innego bez dokończenia każdego z nich (brak wytrwałości)
 • Dąży do tego, aby w centrum uwagi, aby zostać duszą towarzystwa
 • „Robi zanim pomyśli”
 • „Wściekłość drogowa” - krzyczy na innych, pogania kierowców, przeklina w czasie jazdy

5. Nadruchliwość:

 • Stale poszukuje zajęć związanych z ruchem
 • Biega, jest „jak nakręcony" zarówno w domu jak i w szkole
 • Niespokojnie porusza, bębni palcami lub stopami, wierci się na krześle
 • Wstaje z miejsca podczas lekcji lub w innych sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia, chodzi po klasie
 • Jest nadmiernie gadatliwy - mówi za dużo i za szybko
 • Ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczynkiem, gdy ma coś wykonać na miejscu, w skupieniu nie może wtedy zapanować nad własnym pobudzeniem ruchowym
 • Konieczność ograniczenia ruchu (np. w klasie) powoduje wykonywanie czynności „zastępczych”: wymachiwanie nogami, manipulowanie przedmiotami, ogryzanie ołówków, bazgranie po zeszycie itp.
 • Wykonuje wiele drobnych, niepotrzebnych ruchów, np. bazgrze po zeszycie, obgryza ołówek, skrobie po ławce.

6. Spowolnienie:

 • Ma bardzo mało energii, szybko się męczy
 • Jest powolny, porusza się powoli
 • Jest mało mówny, mówi powoli
 • Czuje się słaby, zmęczony
 • Sprawia wrażenie zmęczonego
 • Ma trudności z gromadzeniem energii do zainicjowania jakiegoś działania