mgr Sylwia Ramus - Paudyna


 • psycholog
 • logopeda ogólny
 • surdologopeda
 • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapeuta metody Johansena
 • terapeuta Biofeedback
 • kurs integracji sensorycznej I stopnia
 • masażystka - masaż leczniczy


Od 2001 roku zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju: z wadą słuchu, z opóźnieniem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem i itp. Wykładowca akademicki na dwóch łódzkich uczelniach wyższych (Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Członek Zespołu ds. Przyznawania Stopnia Niepełnosprawności w zespole psychiatryczno - psychologicznym, laryngologicznym, internistycznym i ortopedycznym.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych, szkoleń i warsztatów z zakresu diagnozy i terapii. Certyfikowany logopeda (z ramienia Polskiego Związku Logopedów)

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami. Realizuje projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, przedszkolami i szkołami integracyjnymi oraz fundacjami. Prowadzi szkolenia dla terapeutów, pedagogów, psychologów, nauczycieli. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Pracowała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łodzi oraz poradniach laryngologicznych. Prowadziła działalność z zakresu protetyki słuchu. Przez wiele lat pracowała jaka kurator rodzinny przy Sądzie Łódź - Śródmieście.

Założycielka i terapeutka Centrum Słuchu i Mowy "SURDUS", które działa od kwietnia 2010 roku.


mgr Krzysztof Żeber

www.logopedamobilny.pl

 • logopeda
 • filolog języka polskiego, spec. Dziennikarstwo multimedialne
 • terapeuta metody Johansena
 • terapeuta Biofeedback

Zajmuje się terapią zaburzeń komunikacji językowej z dziećmi i dorosłymi. Współprowadzi grupowe zajęcia rozwijające oraz przygotowujące do nauki w 1. klasie. Prowadzi spotkania i szkolenia dla firm i osób prywatnych m.in. z emisji i higieny głosu, sztuki mówionego słowa, retoryki i komunikacji społecznej.