mgr Sylwia Ramus - Paudyna


 • psycholog
 • logopeda ogólny
 • surdologopeda
 • terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchowej - Johansena IAS
 • terapeuta Biofeedback
 • terapeuta sensomotoryki
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • terapeuta ręki
 • terapeuta metody miofunkcjonalnej
 • terapia elektrostymulacji narządów mowy
 • masażystka - masaż leczniczy


Od 2001 roku zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju: z wadą słuchu, z opóźnieniem psychoruchowym, rozszczepem podniebienia, upośledzeniem umysłowym, autyzmem, Zespołem Aspergera itp. Wykładowca akademicki na uczelniach wyższych (Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu). Członek Zespołu ds. Przyznawania Stopnia Niepełnosprawności w zespole psychiatryczno - psychologicznym, laryngologicznym, internistycznym i ortopedycznym.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych, szkoleń i warsztatów z zakresu diagnozy i terapii. Certyfikowany logopeda z ramienia Polskiego Związku Logopedów.

Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami. Realizuje projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, przedszkolami i szkołami integracyjnymi oraz fundacjami. Wiceprezes Fundacji Pomocy Dzieciom "Dar Serca" w Łodzi. Prowadzi szkolenia dla terapeutów, pedagogów, psychologów, nauczycieli. Ma dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania. Pracowała w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łodzi oraz poradniach laryngologicznych. Prowadziła działalność z zakresu protetyki słuchu. Przez wiele lat pracowała jaka kurator rodzinny przy Sądzie Łódź - Śródmieście oraz Koordynator Rodzin Zastępczych.

Założycielka i terapeutka Centrum Słuchu i Mowy "SURDUS", które działa od kwietnia 2010 roku.


mgr Aleksandra Suligorska

 • logopeda
 • pedagog
 • protetyk słuchu
 • terapeuta sensomotoryki
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • terapeuta ręki

Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami rozwoju, autyzmem, zespołem Downa, zaburzeniami mowy i wadami mowy oraz zaburzeniami SI.

mgr Joanna Gawrysiak

 • logopeda
 • terapeuta integracji sensorycznej 
 • terapeuta ręki

Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, autyzmem, Zespołem Downa, wadami i zaburzeniami mowy, zaburzeniami SI.