FELINOTERAPIA W SURDUSIE

Zajęcia z kotem terapeutycznym Albercikiem rasy MAINE COON.


FELINOTERAPIA SPRZYJA:

- poznawaniu budowy ciała kota
- doskonaleniu sprawności ruchowej, koordynacji dziecka
- stymulowaniu rozwoju polisensorycznego dziecka
- pracy nad koncentracją uwagi
- rozwijaniu umiejętności identyfikowania emocji, nazywania i ekspresji
- komunikacji z ludźmi,
- nauce otwartości, zwiększaniu pewności siebie
- kształtowaniu empatii
- kształtowaniu orientacji autopsychicznej
- wzbudzaniu spontanicznej aktywność poprzez zabawę z kotem
- ćwiczeniom relaksacyjnym
- kształceniu zachowań samodzielnych, odpowiedzialności, systematyczności
- nawiązywaniu kontaktów z dziećmi poprzez wspólną płaszczyznę jaką jest świat zwierząt.


FELINOTERAPIA ADRESOWANA JEST DO:

- dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
- z autyzmem i Zespołem Aspergera
- z wadami genetycznymi
- z zaburzeniami lękowymi i depresją
- z nadpobudliwością psychoruchową i deficytami uwagi
- z zaburzeniami adaptacyjnymi i emocjonalnymi itd.