9 KWIETNIA 2016 ROKU - 6 URODZINY CENTRUM SŁUCHU I MOWY "SURDUS"